Mi is valójában a cserkészet?

Ime néhány gondolat:

A cserkészet célja

„Törekedjetek arra, hogy kicsit jobbnak hagyjátok magatok után
ezt a világot, mint ahogyan ti kaptátok!” (Robert Baden-Powell)

 

 A cserkészet célja a fiatalok lelki, fizikai, szellemi és érzelmi adottságainak, valamint szociális érzékének kifejlesztése istenhitre alapozott neveléssel. Arra akarja nevelni a fiatalokat, hogy müvészei legyenek életük tökéletesítésének, kibontakoztathassák képességeiket és jellemes egyéniségként hasznos tagjai legyenek a helyi közösségnek, a nemzetnek és az emberiségnek és ezáltal járuljanak hozzá a világ jobbá tételéhez. A magyar cserkészet fontos célja a magyar nép kultúrájának és történelmi hagyományainak ápolása.

A cserkészet alapelvei

A cserkészet az alábbi alapelveken nyugszik:

 • Kötelesség Isten iránt, hűség a valláshoz és az ebből eredő kötelezettségek vállalása.
 • Kötelesség mások iránt, hűség a hazához, összhangban a helyi- és nemzetközi békességgel,  megértéssel és együttműködéssel. Részvétel a társadalom fejlődésében, elismerve és tiszteletben tartva embertársaink emberi méltóságát és a természet sérthetetlenségét. Egy mindenkiért és mindenki eggyért.
 • Kötelesség önmagunk iránt, önmagunk állandó és folyamatos fejlesztése és képzése.

A cserkészmódszer

    „A cserkészet olyan gyógyszer, amely különböző össztevökböl áll és
amennyiben ezeket nem a megfelelő arányban, előírás szerint adagolták,
akkor a fölhasználó nem hibáztathatja az orvost, ha a betegre
gyakorolt hatás nem kielégítő.” (Robert Baden-Powell, 1922)

A cserkészmódszer folyamatos, lelkiismeretre hallgató önnevelési rendszer, amely az alábbi elemekből tevődik össze:

 • A cserkésztörvények és fogadalmak. A cserkészmódszer „szíve” az alapelveket életszabályként megfogalmazó cserkésztörvények és az azok megtartására önként tett fogadalmak.
 • Cselekedve tanulás. A cserkészet arra törekszik, hogy az ismeretszerzés alapja a személyes megfigyelés, cselekvés és tapasztalat legyen.
 • Kiscsoportos ((Örsi) rendszer. A cserkészek a cserkészmozgalomban korosztályi igényeiknek megfelelően szerveződött öntevékeny kisközösségekben (őrsökben, rajokban, stb.) vesznek részt.
 • Folyamatos, ösztönző és változatos programok. A cserkészek a céloknak és a résztvevők érdeklődésének megfelelő folyamatos, ösztönző és változatos programokon és tevékenységekben vesznek részt, amelyek ismeretszerzést, játékokat, énekeket és hasznos gyakorlatokat, valamint közösségi szolgálatokat foglalnak magukba. Ezen tevékenységek keretét próbarendszerek határozzák meg.
 • Szimbolikus keret. A cserkészetben a jelképek és a keretmesés környezet használata olyan eszközök, amelyek a cserkészet által vállalt elvek és célok megértését segítik.
 • Természeti környezet. A természet minden téren előnyösen járul hozzá a fiatalok fejlődéséhez. Ezért a cserkészek a programokat lehetőleg a szabadban, természeti környezetben végzik.
 • Önnevelés. Minden cserkész tudatosan és aktívan vegyen részt saját fejlődésében személyes fejlődési célok és az ehhez vezető módszerek meghatározásával, illetve a feladatok végrehajtásával és értékelésével.
 • Felnőtt vezetők részvétele. A cserkészetben a felnőttek részvétele a felnőtt vezetők és a fiatalok önként vállalt kapcsolatán, barátságán alapszik. A vezető feladata az önnevelési folyamat segítése a cserkészet módszereivel, acéloknak és alapelveknek megfelelően.
Mit lehet a cserkészetben?


Önként csatlakozni

Barátokat szerezni
Életformát tanulni és követni
Harcolni hibáid ellen
Másoknak örömet szerezni
Sokat játszani és vidámkodni
Túrázni szárazon és vízen, erdőkben és hegyek között
Táborozni télen-nyáron, igazi nomád életet élni
Megismerni a természetet
Népdalokat, néptáncokat, hagyományokat tanulni
Elsősegélyt nyújtani, életet menteni
Önfegyelmet, kitartást fejleszteni
Egészséges életet élni
Sportolni, versenyezni
Színészkedni, szerepelni, énekelni, zenélni,  bábozni
Fényképezni, újságot szerkeszteni, nyelvet tanulni
Kézmüveskedni, fúrni-faragni, rajzolni és festeni
Sziklát mászni, barlangászni, evezni, úszni
A legügyesebbeknek külföldre utazni, nemzetközi táborba és jamboree-ra menni
És még ezer egyéb dolgot…

Mi nem a cserkészet?


Nem hitbuzgalmi egyesület

Nem természetjáró kör vagy sportklub
Nem gyermekmegőrző vagy napköziotthon
Nem parádés díszlet a nemzeti ünnepeken
Nem katonai kisiskola
Nem tömegszervezet
Nem nosztalgiázás
Nem színjátszó csoport
Nem néptánc egyesület
Nem iskolai szakkör

Hanem egész egyszerűen: vidám élet a szabadban!


A cserkészjelvény

A cserkészek jelvénye a liliom. Ez egy régi történelmi szimbólum, a tisztaság és az erényes élet jelképe. A középkortól kezdve a nagy európai uralkodócsaládok is használták, Magyarországon például az Anjou-királyok, Franciaországban pedig a Bourbon-dinasztia. A cserkészliliom mégsem innen, hanem a tengerészeti iránytű jellegzetes végződéséből származik. A hajósok az északi irányba mutató tű végét alakították ilyenné; nekünk, cserkészeknek is ez mutat irányt az élet tengerén. A bal felső sarokban, a képen a magyar cserkészliliom van, melynek három ágát a Szent Korona fogja össze, emlékeztetve ezeréves államiságunkra.

 

A tisztelgés

Ha a cserkészek fogadalomtételen, zászlófelvonáson, nemzeti ünnepen vesznek részt, akkor a jobb kezükkel tisztelegnek. Sokszor találkozáskor is tisztelgéssel köszöntik egymást. A kezüket vállmagasságba emelik, három ujjuk felfelé mutat, míg a hüvelykujj és a kisujj a tenyér előtt összekapcsolódik. Ez sokkmindent jelent: a három ujj a cserkészfogadalomra emlékeztet, Istenünk, hazánk és embertársaink iránt teljesítendő kötelességeinkre. Az összekapcsolódó ujjak azt jelentik, hogy az idősebb, nagyobb, erősebb cserkész segíti, óvja fiatalabb társát.

 

A kézfogás

A cserkészek bal kézzel fognak kezet. Ennek oka az, hogy bal kezünk közelebb van a szívünkhöz, ezért a másik iránti szeretetünket így tudjuk jelképesen kifejezni. Persze gyakorlati okai is vannak ennek, hiszen a jobb kezünket tisztelgésre emeljük, vagy a régiek abban fogták az elmaradhatatlan cserkészbotot – így csak a bal marad szabadon az üdvözléshez.

 

Jelszó és köszöntés

Jelszavunk: Légy résen! Ez azt jelenti, hogy minden percben készen állunk, hogy a másikon segítsünk, hogy kötelességünket teljesítsük és hogy tartsuk magunkat fogadalmunkhoz. Köszöntésünk így szól: Jó munkát! Ezzel azt idézzük föl, hogy a cserkészélet egy önkéntes, vidám munka, ami Isten áldásával embertársaink javára válik. Bármihez kezdünk, azt szeretnénk eredményesen és sikeresen befejezni, ezért kívánunk jó munkát egymásnak. 

 

A külföldi cserkészet vázlatos története

Lord Baden-Powell of Gilwell (Bi-Pi), a cserkészet megalapítója 1857-ben született Londonban. Három évesen hat testvérével együtt árván maradt. Társai már gyermekkorában szerették vidámságáért, mulattató történeteiért. Fiatalonkatonai pályára lépett, így sok időt töltött Indiában, majd Dél-Afrikában. A bennszülöttek között megtanulta, hogyan lehet úrrá a nehézségeken magárahagyatottan és primitív körülmények között is.
1899-ben az angol-búr háborúban Mafeking védelmével bízták meg. Itt tapasztalta meg, hogy mennyire megállják a helyüket a fiatalok, ha felelősséget tesznek a vállukra. Mikor hazatért Angliába, meglepve tapasztalta, hogy nagy sikert aratott egy katonai kézikönyve az ifjúság körében. Ekkor jutott arra, hogy külön könyvet írjon a fiatalok számára.
Elképzeléseit gyakorlatban is ki akarta próbálni, ezért 1907 nyarán a La Manche-csatorna egyik szigetén (Brownsea) egy tábort szervezett 20 fiúval. A tábor hatalmas sikert aratott. Így az 1908-ban megjelent könyve a Scouting for Boys(Cserkészet fiúknak) címet kapta. Bi-Pi életének új célja a cserkészet lett. Az eszme terjesztése céljából beutazta az egész világot. Ő volt a jamboreek, a cserkészek világtalálkozóinak vendége.

Élete utolsó éveiben Kenyába vonult vissza, és ott halt meg 1941. január 8-án. Utolsó üzenete a cserkészekhez szólt:

 

”Szeretnék Tőletek egy pár szóval elbúcsúzni. Azt hiszem, hogy ez az utolsó alkalom, amikor Hozzátok szólhatok. Így vegyétek, amit mondok. Nagyon boldog életetek legyen.
A helyes út a boldogság eléréséhez az, ha másoknak szereztek boldogságot, Kíséreljétek meg ezt a földet egy kicsit jobb állapotban hátrahagyni, mint ahogy találtátok.
Legyetek résen tehát, hogy boldogan élhessetek és halhassatok. Legyetek hűek fogadalmatokhoz akkor is, ha már kinőttetek a fiúkorból, és …
Isten legyen veletek!”

1908. – Scouting for Boys címmel megjelenik Bi-Pi első könyve
1920. – Az első jamboree (Londonban): 5000 cserkész a világ 34 országából. Bi-Pi-t a világ főcserkészévé kiáltják ki a cserkészek
1924. – A második jamboreet Koppenhágában rendezték meg
1929. – Ismét Anglia (Birkenhead) ad színhelyet III. jamboreenak („sár-jamboree”)
1933. – Gödöllői jamboree: 54 országból 30 ezer cserkész vett részt
1937. – Bi-Pi utolsó jamboreeje (Hollandia: Vogelenzang)
1947. – A hatodik világjamboreet Franciaországban (Moisson) rendezték
1951. – Bad-Ischl, Ausztria
1955. – Niagara-on-the-Lake, Kanada
1957. – Jubileumi jamboree az első cserkésztábor emlékére: Sutton Coldfield, Anglia
1959. – Makiling, Fülöp-szigetek
1963. – Marathon, Görögország
1967. – Farragut Park, USA
1971. – Asagiri Heights; Japán
1975. – Mjosa-tó, Norvégia
1979. – World Jamboree Year/Világdzsembori Év. A helyszín az egész világ, időtartama az egész év.
1983. – Kananaskis Country, Kanada
1987/1988. – Cataract Scout Park, Ausztrália
1991. – Sorak-hegység Nemzeti Park, Dél-Korea
1995. – Dronten, Hollandia
1998/1999. – Picarquín, Chile
2003. – Sattahip, Thaiföld
2007. – Anglia (tervezett Jamboree a legelső cserkésztábor 100. évfordulójának tiszteletére)

A magyar cserkészet vázlatos története

1909. - A nagybecskereki gimnázium értesítője részletesen ismerteti Bi-Pi Scouting for Boys című könyvét
– első terjesztők:
Szilassy Aladár
Megyercsi Béla
Sík Sándor
1910. – megalakulnak az első cserkészcsapatok:
1. sz. BKIE (Keresztény Ifjúsági Egyesület)
2. sz. BKG (budapesti piaristák)
3. sz. Regnum Marianum
1912. december 28.– a Magyar Cserkészszövetség megalakulása
1913. – Vági tutajút Kralovántól Komáromig, amelyen 105 cserkész vesz részt
– a Magyar Őrszem Szövetség megalakulása, a két szövetség egyesül Cserkész-Őrszem Szövetség néven, később azonban az őrszem szó kikopik a névből és a köztudatból
1914. – 1918 – az I. világháború alatt sok vezetőt elvisznek katonának
1919. – újjáalakul a Magyar Cserkészszövetség, megkezdődik a nagyarányú csapatszervezés
1920. – megindul a Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja
1922. – Gróf Teleki Pál az első magyar főcserkész
– cserkészeink az elzártságot megtörve külföldre is látogatnak
1924. – II. Világjamboreen, Koppenhágában a nemzetek versenyében a magyar cserkészek Anglia és Amerika után a harmadik helyet szerzik meg
– a Magyar Leánycserkész Szövetség megalakulása
1926. – Megyeri Nemzeti Nagytábor 7500 cserkész részvételével 8 országból
1927. – megnyílik a Hárshegyi Cserkészpark,
az Újpesti Központi Vízitelep,
a Cserkészbolt Szövetkezet
1928. – a Leánycserkész Világszövetség megalakulása Parádon
1933. – IV. Világjamboree Gödöllőn, amelyen összesen 30 000 cserkész vesz részt, ebből 15 000 külföldi 54 nemzetből, a tábor jelképe a Csodaszarvas, hatalmas szervezői és erkölcsi siker a magyar cserkészet számára
1939. – I. Leánycserkész Világjamboree Gödöllőn (Pax Ting – béketalálkozó)
1940. – új, népi hagyományokra épülő próbarendszer kidolgozása a „Teleki-hagyaték” alapján
1941. – Bi-Pi és Gr. Teleki Pál halála
1946. – a Magyar Cserkészszövetség feloszlatása, a Magyar Cserkészfiúk Szövetsége megalakulása
1947. – VI. Világjamboree Franciaországban, utolsó alkalommal vesznek részt magyar cserkészek
1948. – a Magyar Cserkészfiúk Szövetségét erőszakkal beolvasztják a Magyar Úttörők Szövetségébe, a cserkészmunkát végleg betiltják
– a Külföldi Magyar Cserkészszövetség megalakulása, hazánkban illegálisan folyik a cserkészet
1956. – rövid időre újraéled a cserkészet
1963. – Sík Sándor halála
1988. – a Magyar Cserkészszövetség újraalakul a 40 évvel ezelőtti hagyományok alapján
1990. – szerte az országban újjáalakulnak a cserkészcsapatok
1991. – Világjamboree Dél-Koreában, Magyarországot újra képviselik cserkészek
1993. – Gödöllői Emléktábor a Gödöllői Világjamboree 60 éves évfordulójára 1500 résztvevővel
1996. – Kárpát-medencei Cserkésztestvériség Nagytábor Ópusztaszeren
        A honfoglalás 1100 éves évfordulójára 1100 itthoni és külföldi magyar cserkésszel
1998. – Hadijáték Pákozdon a pákozdi csata 150 éves évfordulójára
2000. – Millenniumi Emléktábor Esztergomban 1700 cserkész részvételével

 

(forrás:cserkesz.mlap.hu)