Történetünk

Csapatom a 140. Pro Pátria cserkész csapat.

A 140 számú Pro Pátria cserkész csapat egy ízig vérig rákoscsabai csapat. Erre mind a mai napig büszkék vagyunk. Illetve maga Rákoscsaba is büszke a csapatára. A csapatban munkálkodó cserkészek pedig tevékenyen résztvesznek a közösség életében. Ezzel is öregbítve a csapat hírnevét.
A 140-esek 1918-ban alakulnak meg. Igaz nem a csapat ma használatos nevén, hanem a 85 sz. Zrinyi cserkész csapat Galamb rajaként. Ekkori létszám 10 fö. A raj alapítója Kádár Gyula. 1919-ben Bartos József vezeti a rajt. Valamint önálló csapattá szervezi a 140-eseket.
1921-ben hivatalosan megkapja a csapat az értesitést, miszerint a Magyar Cserkész Szövetség igazol minket a 140. sz. Pro Pátria számmal és névvel. 1926-ban id. Uthy István veszi át a csapat irányítását Bartos Józseftől. Az első évtized alatt a csapat létszáma 60 főre duzzadt.
1932-ben Révfy István az addigi kiscserkész vezető létrehozza az un. öreg cserkész rajt. 1933 jelentös év a 140-esek történelmében. 37 fővel részt vesznek Uthy István vezetésével a gödöllői Jamboree-n.
Egészen 1940-ig gyarapodott csapatunk. Ekkor minket is utolért a II. világháború. Azonban a háború alatt is a nyári nagytáborokat megtartja a csapat. Mint ahogyan azt az alapítás óta megtesszük minden évben.
1944-ben politikai nyomásra a csapat feloszlik.
1945-ben K. Ladányi András vezetésével a csapat ismét zászlót bont. 45-töl a csapat ismét markáns növekedésnek indul. Sajnálatos módon 1956-ban a történelem ismét közbeszól. J
1989-ben Hosszú Gáspár kezdte meg a csapat újraszervezését. 1990-ben a csapat Rákosligetről átköltözik Rákoscsabára. Innentől kezdve a csabai Ó plébánia ad helyet cserkészotthonunknak.
A rákövetkező években csapatunk egyre több és több rendezvényen vesz részt Rákoscsabán, ezzel is öregbítve hírnevünket. Valamint hagyományokat teremt amiket a későbbi 140-esek szívesen visznek tovább. Ilyen például a betlehemi láng elvitele az éjféli misére vagy az un. mikulás túra minden év decemberében
A 90-es évektől a csapatunk folyamatosan növekszik. Ez mind a létszámon mind pedig a felszerelés mennyiségén meglátszik. Ennek köszönhetően egyre több őrs bont zászlót a csapat berkein belül.
Az 1995-ös évben gyergyóditrói látogatás során felvesszük a kapcsolatot a 020. sz. Lovag Takó János cserkész csapattal. Még szintén ebben az évben a két csapat együtt táborozik Dömösön, ahol a 140-esek a 75. éves jubileumi táborukat ünneplik. Ettöl fogva minden évben lehetőség szerint vagy a mi csapatunk táborozik Erdélyben. Vagy a 020.-ok tartanak velünk a nyári nagy-táborunkban. Ez évben az Úr magához szólította addigi parancsnokunkat Hosszú Gáspár cserkész testvérünket. Innentől parancsnokunk Balogh Sándorné. Azóta több generációnyi kiscserkész is megfordult a vezetése alatt. Minden évben nagy élményt nyújt a nyári nagytábor. Mind a szervezőknek, mind a táborlakóknak.
A 140-eseknek ismét lehetősége volt részt venni több Jamboree-n is. Ezek közül az első 2005-ben míg a második 2007-ben volt. Mind a két eseményen 5-5 fővel képviseltettük magunkat és öregbítettük csapatunk hírnevét.
Azok a cserkészek akik a 90-es években kezdtek a cserkészkedést. Már a vezetőségben tevékenykednek. Ahogyan teltek-múltak az évek csapatunk jobban és jobban összekovácsolódott a különböző cserkész rendezvények alkalmával. Ezúton is köszönetet mondunk mindazon cserkész vezetőnek, cserkésztársunknak, civil szervezeteknek az egyháznak illetve családunknak. Hogy támogatták, támogatják a csapat életét, működését.